października 4

Przemawiając za pomocą kamery. Pokazy filmów uczestników biorących udział w warsztatach projektu Auditorium Moskwa

Po pokazach odbyła się dyskusja z Kirillem Preobrazhensky, Matthijsem de Bruijne oraz Christianem von Borries.